Sunday, 6 September 2015

30. BSk Közös Rajzolás a Kopaszi gátnál! 

Group Sketching at Kopaszi Dike!

Találkozás :

Szeptember 12.  szombat 11:00 órakor 
A gátnál, a rendőrség épülete előtt

*** 
Meeting point
on the 12th September - on Saturday - at 11:00.
At the dike, in front of the police station. 
A Kopaszi gát által határolt, Lágymányosi öblöt körülvevő, egyedülálló természeti adottságú, igényesen kialakított, Újbuda első, magántőke bevonásával létrehozott és a nagyközönség számára megnyitott modern parkja jelenleg 10 hektárnyi területen várja a pihenésre, aktív kikapcsolódási illetve sportolási lehetőségre vágyó látogatóit.
***
The currently 15 hectare, first private investment public park in Újbuda surrounding Lágymányosi bay and fenced off by Kopaszi dike provides those wishing to relax, ease out or do sports with an outstanding opportunity to do so in a newly developed natural area possessing unique environmental characteristics.

A TERÜLET TÖRTÉNETE
HISTORY OF THE AREA

A Lágymányosi öböl története szervesen kapcsolódik a XI. kerület legfiatalabb városrészének Lágymányosnak a történetéhez.
A területet az 1838-as árvíz után kezdték átalakítani árvízvédelmi, a folyószabályozást elősegítő céllal. Első változást a Gellért-hegytől délre húzódó töltéspart megépítése okozta, amellyel kihasították a tölcsérszerűen kiszélesedő Dunából a Lágymányosi tó öblét.
1870-ben épült meg az ún. Kopaszi párhuzammű, amelynek az összekötő vasúti híd alatt létesült medencéjét a kor követelményeinek megfelelő, az áruk ki és berakodására alkalmas, vágányzattal is ellátott téli kikötővé kívántak berendezni. Az újabb változtatást a területen az akkori nevén József Műegyetem megépítése okozta, amikor is az egyetem környékén mintegy 72 000 m²-nyi megfelelő területet a tó északi részéből töltötték fel.
Ugyancsak a térség fejlődésének kedvezett, hogy 1937-re megépült három déli Duna híd, ezáltal könnyebben megközelíthetővé téve a területet. A Boráros téri híd megépítésével párhuzamosan 1930-ben megkezdték a Lágymányosi tó az összekötő vasúti híd felé eső északi részének feltöltését. 
A feltöltéshez szükséges földet a Lágymányosi kikötő déli részének kotrásával nyerték. A kotrás így kettős eredményű volt, hiszen feltöltötték a holt - Duna ágat,ezzel hasznos építési területet nyertek, másrészt a tervezett téli kikötő is használhatóvá vált. Az öbölben a kikötő funkció mellett, jelentős szerepet kapott a sportolás is.
Előbb Lágymányosi tóként, majd öbölként is a városrész kedvelt strandoló, úszó, sporthorgász és evezős terepe volt az itt élőknek. Ez a szerep a II. világháborút követően is fennmaradt, majd az 1950-es évektől a nagyszabású beépítések során területe csökkent és az évtizedekig itt üzemelő vendéglátó, sportolást és kikapcsolódást szolgáló létesítmények állapota folyamatosan romlott.
Új lendületet akkor kapott a terület fejlesztése, amikor 2003-ban a kerület Önkormányzata és a környékbeli telkek tulajdonosa közös vállalkozást, az ÖBÖL XI. Kft.-t létrehozták, hogy végre gazdára és funkcióra találjon a terület.
Forrás: www.obol.hu

 ***

The story of Lágymányosi bay is closely connected to the story of Lágymányos, the youngest part of the 11th district. 
After the flood of 1838, authorities began to transform the area in accordance with the flood protection regulations of the time. The first change was the construction of the embankment shore at the southern foot of Gellért Hill, which resulted in a separate, cone-shaped lake, called Lágymányos Lake. 

In 1870, the so-called parallel bay works of Kopaszi were built. The bay that was built under the connecting railway bridge, was created as per the requirements of the those times, equipped with railways to suit both up- and offloading of goods as a winter harbor. The next change in the area was the building of József Műegyetem, as it was called at the time, (University of Technology), when they built-up a 72,000 hectare area around the university from the northern part of the lake. It was also favorable for the development of the area that by 1937, three southern Danube bridges were built, hereby making the accessibility of the area easier. Simultaneously with the construction works of the bridge at Boráros square in 1930, they started the embankment of the northern part of Lágymányos Lake close to the railway bridge.
The soil needed for the embankment was gained by the sweeping of the southern part of the harbor. Therefore, the sweeping had double effects, since the backwater of the Danube was embanked, by which useful building site was gained, and the planned winter harbor became usable. In the bay, besides functioning as a harbor, sports gained an important role as well.
First, as the lake of Lánymányos, and later as a bay, it was a much desired recreational area for bathing, swimming, sport fishing and rowing, used and visited by those who lived there This role remained following the II World War, but then, from1950 on due to the large build-sites and development activities, the area began to shrink, and the state of all the recreation and leisure establishments that had been operating for decades continuously declined.
The development of the area received a new movement, when in 2003 the local government of the district and the owner of the surrounding building sites, established a joint enterprise called Öböl XI Ltd., so that the area could finally reach its highest and best use.
Fount: www.obol.hu

No comments:

Post a Comment