Saturday, 25 July 2015

26. BSk  Közös Rajzolás / Group Sketching 

hajózás közben / from a boat

Képes élménybeszámoló / Summary with pictures

Július 19. Hiába, nyár van, és nyáron meleg van. Most sem volt ez másképp, és ismét meg kellett birkóznunk az elemekkel, vagyis a 38 fokos hőséggel. Hajónk hamar megérkezett a Boráros térre, és szerencsére nem volt rajta tömeg, így mindenki le tudott ülni. (Tehát fölöslegesen cipeltem a kis kempingszékemet...) Hálisten a víz közelsége és a Duna felett fújó szellő enyhet adott, és a hajón sikerült némi árnyékot is elcsípnünk, így kibírható volt az időjárás.
Meg nem is nagyon volt ám idő sopánkodni, hiszen csak kapkodtuk a fejünket, olyan sok volt egyszerre a látni- és rajzolni való. Nehéz volt megszokni, hogy folyamatosan változik a kép, ahogyan a hajó ide-oda kacsázik a két part között. Az első rajzok – legalábbis részemről – igen egyszerűre sikerültek, bár az hogy sikerültek, elég erős túlzás. Még szkeccsnek sem voltak nevezhetők, inkább egy vázlat vázlatának.
Volt, aki az első kudarcok után inkább valamilyen stabil pontot keresett a hajón, így születtek képek a hajón utazókról, vagy magáról a hajóról, valamint arról a bigyóról, ami az orrunk elé belógott a tetőről. De aztán végül mindannyian belejöttünk, és lassan felismerhető volt egy-egy templomtorony, a Lánchíd oroszlánja, vagy akár a Parlament. Témaként előnyt élveztek azok a dolgok, amik egy-egy megállónál aránylag sokáig – kb. 3-5 perc - voltak ugyanolyan szemszögből láthatók, illetőleg olyasmi, ami sokáig szinte ugyanolyan képet mutatott, így pl. a Margit-sziget hosszú partszakasza.
Egészen a Római-partig hajókáztunk, ahol kiszállva megszemléltük egymás alkotásait, és megpróbáltuk kitalálni, hogy egy-egy vázlat mit is ábrázol. Volt olyan, amire még tulajdonosa sem emlékezett, hogy mi is lehetett eredetileg a modell… J Majd felkerestünk egy jó konyhával bíró vendéglátó egységet, és mindenki belakmározott ízlése szerint halászlével, saslikkal vagy egyéb finomsággal. Ismét jó kis félnapot töltöttünk együtt. Jöhet a következő kihívás! J

***

It is summer, and when it is summer, the weather is hot. It was the same today, and we had to cope with the elements, especially the 38 degrees. Our ship soon arrived at Boráros square, where we got on and luckily there was no crowd on it, so everyone could have a seat. (So I brought my small camping chair with me unnecessarily...) Thank heaven the closeness of water and the breeze above the Danube gave us some relief, and we could nick some shade on the boat, so we were fine with the weather.
And we hadn’t time for complaining about the hot weather as we were just gawking around since there were so many things to watch and to draw. It was hard to get used to it that the view was changing continuously as the ship was waddle between the two shores. The first drawings were so simple – anyway for my part – and it was hard to say that they came out right. They were also hard to call sketches, rather the draft of the draft.
Some of us – after the first failures – preferred the stable points on the ship, so they could make pictures about the travelers, or about the ship itself, or the thing that was hanging above our heads from the roof. At last we all got into it, and after a short time some church towers, the lion of the Chain bridge or the Parliament could become recognizable. Those themes were preferred that could be seen for 3-5 minutes from the same aspect in a stop, or something that was showing the same view for a long time – as the shore of Margaret Island.
We were sailing as far as the Roman Shore where we got off and looked at each other’s creations and tried to find out what they were representing. There was a drawing that even the owner couldn’t remember what the model was for it… J Thereafter we looked for a restaurant with good kitchen and everybody had something delicious according to taste: fish soup, shashlik or other tasty meal. We had a great half-day again together. Let’s have the next challenge! J
No comments:

Post a Comment