Sunday, 4 March 2018

83- közös rajzolás az országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 

2018. február 17-én


Az OPKM épületét Körössy Albert tervezte. Kétemeletes, szimmetrikus épület. Alaprajza szélesen elnyújtott H alak. Főbejárata a Könyves Kálmán körútról nyílik. Az épület teteje pártázatos kiképzésű, a tető gerincén mázatlan félcsillag alakú tetőcserepek futnak végig. Iskolának épült, a Tisztviselő telepi főgimnáziumnak. Ennek megfelelően hatalmas közösségi terek vannak mindkét emeleten. Az oktatási minisztérium a gimnázium igazgatóját, Gaal Mózest külföldi tanulmányútra küldte, hogy a legújabb középiskolákat építészeti és pedagógiai szempontból tanulmányozva, tapasztalatait az új iskolaépület tervezésénél felhasználhassák. Kőrössy Albert építészt bízták meg az épület tervezésével, aki figyelembe vette Gaal Mózes kívánságait. 1911-ben vette birtokba az iskola az épületet. 1921-ben reálgimnázium lett, és Széchenyi István nevét viselte. 1924. szeptemberében miniszteri utasításra a gimnázium épületét „három évi tartamra" a Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának kellett átadni. Az épületet teljes egészében soha többé nem használhatta az 1975-ig működő gimnázium. Az 1960-as években a központi részekben működött a Néprajzi Múzeum, az oldalszárnyakban előbb a gimnázium, majd nyomdaipari szakközépiskola, és a gép-és gyorsíróiskola volt. A megszűnő iskola helyére költöztették az Országos Pedagógiai Múzeumot és Könyvtárat, ezt a részt a 1970-es években felújították. A többi, igencsak elhanyagolt épületrészben a Nemzeti Múzeum restaurátor képzése, és Természettudományi Múzeum Növénytára kapott helyet.  Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum elődje 1877-ben Trefort Ágoston minisztersége idején nyitotta meg kapuit. Az akkori Országos Tanszermúzeum feladatát az Eötvös-féle népoktatási törvény megvalósításának elősegítésében jelölték meg. Sokoldalú tevékenységét jellemezte, hogy nemcsak a régi taneszközöket gyűjtötte, hanem szervezte a korabeli iskolai taneszközök bemutatását is. Az intézmény 1922-es megszüntetése után elsőként az Országos Pedagógiai Könyvtár alakult újjá, majd tíz évvel később 1968-ban újra indulhatott a múzeumi tevékenység is. A Pedagógiai Múzeum 1996-ban kapta meg az épületet, melyet részben felújítottak. Az 1977 óta műemléki védelem alatt álló épület több viszontagság után végre teljes egészében az OPKM kezébe került. Felújították, ma teljes pompájában látható.
A magyar szecesszió ezt a szép alkotását látogattuk meg  februárban.  Nem volt nagy a csapat. ez talán sz influenza-járványnak is betudható. Magam is Klagenfurtban időztem a lányomnál.  A csapat (Örs fényképezett, azért nincs a képen


A kiállításon megelevenedik a magyar pedagógia múltja. A csapat tagjai nem céltalanul bolyongtak, hanem szakszerű, kedves vezetést is kaptak a múzeum dolgozóitól. Ez úton is köszönjük. 

A csapatnak nagyon tetszett a sok érdekes eszköz, azt hiszem, ez a rajzokon is meglátszik. A téli, hideg időre való tekintettel a közös rajzolás most belső térben történt, a szépséges szecessziós épület rajzolására talán egy melegebb időben kerül sor.

Harrach Orsit a régi tanterem ragadta meg.


Rostás Ica is a tanteremben rajzolt

A régi szemléltető eszközök keltették fel Lévay Örs figyelmétNagy Zsuzsa újra belekomponálta az embereket az alkotásábaNagy Erikát is a taneszközök bűvölték el.

 "Imádom a tematikus múzeumokat"- mondta


Az elkészült alkotásokat elküldtük az OPKM kedves munkatárainak is, akik azonnal feltették a honlapjukra: 
Sketcherek a múzeumban2018.03.02.

A Budapest Sketchers Group egy olyan civil közösség, amely a spontán szabadkézi rajzolás kedvéért örökíti meg a főváros különböző pontjait.

Soraiban megtalálhatjuk a kedvtelésből rajzolókat ugyanúgy, mint a professzionális művészeket.
A csoport tagjai február 17-én meglátogatták múzeumunkat. Tárlatvezetésünk során lerajzoltákkiállított tárgyainkat, enteriőrjeinket. Vázlataikon ott láthatjuk szemmodellünket, telluriumunkat, színkorongunkat, biztos egyensúlyú babánkat, önoktató gépünket, pálcahegedűnket, vetítőinket, osztálytermünket, padjainkat, sőt látogatóinkat is. A szabadkézi rajzolás közösségi jellege, elevensége adja valamennyi munka megkapó látványát. Műtárgyaink nem csupán illusztrációvá váltak, hanem személyes élménnyé formálódtak az egyedi alkotásokon: rajzokon és akvarelleken.
Borzalmasan kedvesek, segítőkészek és türelmesek voltak a látogatásunk alkalmával. Ezzel szeretnénk megköszönni a látogatásunk lehetőségét és a tárlatvezetést.
Köszönjük szépen az együttműködést!

Ligeti Zsuzsa

No comments:

Post a Comment