Wednesday, 29 July 2015

27. BSk Közös Rajzolás a Lovin! / Group Sketching at the horseracing


Találkozás :

Augusztus 2.  16 órakor 
a Kincsem park bejáratánál
A belépés ingyenes.

*** 
Meeting point
on 2nd August at 16 pm.
at the entrance of Kincsem Park 
Entry is free.
A Magyar Kancadíj a galoppversenyek legrégebben alapított díja. A verseny távja hagyományosan 2400 méter. Angol mintára, Gróf Széchenyi István kezdeményezésére írták ki, ahol is csak három éves, derby évjáratú kancák indulhatnak. A futam érdekessége, hogy a kancákat azonos súllyal terhelik, így csak a lovak képessége valamint a lovas ügyessége határozza meg az eredményt, melyen hároméves kancák versenyezhetnek.
 ***
Horse race open to three-year-old thoroughbred fillies. It runs over 2400 metres. 

Saturday, 25 July 2015

26. BSk  Közös Rajzolás / Group Sketching 

hajózás közben / from a boat

Képes élménybeszámoló / Summary with pictures

Július 19. Hiába, nyár van, és nyáron meleg van. Most sem volt ez másképp, és ismét meg kellett birkóznunk az elemekkel, vagyis a 38 fokos hőséggel. Hajónk hamar megérkezett a Boráros térre, és szerencsére nem volt rajta tömeg, így mindenki le tudott ülni. (Tehát fölöslegesen cipeltem a kis kempingszékemet...) Hálisten a víz közelsége és a Duna felett fújó szellő enyhet adott, és a hajón sikerült némi árnyékot is elcsípnünk, így kibírható volt az időjárás.
Meg nem is nagyon volt ám idő sopánkodni, hiszen csak kapkodtuk a fejünket, olyan sok volt egyszerre a látni- és rajzolni való. Nehéz volt megszokni, hogy folyamatosan változik a kép, ahogyan a hajó ide-oda kacsázik a két part között. Az első rajzok – legalábbis részemről – igen egyszerűre sikerültek, bár az hogy sikerültek, elég erős túlzás. Még szkeccsnek sem voltak nevezhetők, inkább egy vázlat vázlatának.
Volt, aki az első kudarcok után inkább valamilyen stabil pontot keresett a hajón, így születtek képek a hajón utazókról, vagy magáról a hajóról, valamint arról a bigyóról, ami az orrunk elé belógott a tetőről. De aztán végül mindannyian belejöttünk, és lassan felismerhető volt egy-egy templomtorony, a Lánchíd oroszlánja, vagy akár a Parlament. Témaként előnyt élveztek azok a dolgok, amik egy-egy megállónál aránylag sokáig – kb. 3-5 perc - voltak ugyanolyan szemszögből láthatók, illetőleg olyasmi, ami sokáig szinte ugyanolyan képet mutatott, így pl. a Margit-sziget hosszú partszakasza.
Egészen a Római-partig hajókáztunk, ahol kiszállva megszemléltük egymás alkotásait, és megpróbáltuk kitalálni, hogy egy-egy vázlat mit is ábrázol. Volt olyan, amire még tulajdonosa sem emlékezett, hogy mi is lehetett eredetileg a modell… J Majd felkerestünk egy jó konyhával bíró vendéglátó egységet, és mindenki belakmározott ízlése szerint halászlével, saslikkal vagy egyéb finomsággal. Ismét jó kis félnapot töltöttünk együtt. Jöhet a következő kihívás! J

***

It is summer, and when it is summer, the weather is hot. It was the same today, and we had to cope with the elements, especially the 38 degrees. Our ship soon arrived at Boráros square, where we got on and luckily there was no crowd on it, so everyone could have a seat. (So I brought my small camping chair with me unnecessarily...) Thank heaven the closeness of water and the breeze above the Danube gave us some relief, and we could nick some shade on the boat, so we were fine with the weather.
And we hadn’t time for complaining about the hot weather as we were just gawking around since there were so many things to watch and to draw. It was hard to get used to it that the view was changing continuously as the ship was waddle between the two shores. The first drawings were so simple – anyway for my part – and it was hard to say that they came out right. They were also hard to call sketches, rather the draft of the draft.
Some of us – after the first failures – preferred the stable points on the ship, so they could make pictures about the travelers, or about the ship itself, or the thing that was hanging above our heads from the roof. At last we all got into it, and after a short time some church towers, the lion of the Chain bridge or the Parliament could become recognizable. Those themes were preferred that could be seen for 3-5 minutes from the same aspect in a stop, or something that was showing the same view for a long time – as the shore of Margaret Island.
We were sailing as far as the Roman Shore where we got off and looked at each other’s creations and tried to find out what they were representing. There was a drawing that even the owner couldn’t remember what the model was for it… J Thereafter we looked for a restaurant with good kitchen and everybody had something delicious according to taste: fish soup, shashlik or other tasty meal. We had a great half-day again together. Let’s have the next challenge! J
Sunday, 12 July 2015

26. BSk Közös Rajzolás hajózás közben/ Group Sketching from a boat


Gyors skeccsek a hajón Budapestről! Quick croques of Budapest from the boat! 


Találkozás :

Július 19.  11 órakor 
Petőfi híd, pesti oldal BKV D13 hajóállomás a Boráros térnél.
A jegy: 750,- Ft. 

*** 
Meeting point
on 19th July at 11 am.
at Petőfi bridge, Pest side BKV boat D13 Stop at Boráros square. 
The ticket is 750,- HUF
A hajóút vége a Római parton lesz és kb 2 óra. Onnan a 34, 106 busszal lehet visszajutni a metróhoz az Árpádhidhoz. 
Mivel valószínűleg sokan lesznek és kevés ülőhely lesz, esetleg hozhattok magatokkal kis kempingszéket, amennyiben ülve szeretnétek rajzolni. 
 ***
The boat tour is about 2 hours to the last stop at Római part. You might take bus no. 34, 106 to Árpád bridge and the Metro st. to get back to the city...
Probably there will be crowd on the boat and there won't be so much seats, so it is suggested to bring small camping chairs with you if you want to draw while sitting. 

Sunday, 5 July 2015

25. BSk  Közös Rajzolás / Group Sketching 

Gül Baba Türbénél / at the Tomb of Gül Baba

Képes élménybeszámoló / Summary with pictures

Július 4. Huh, nagyon meleg napot választottunk a mai rajzolásra, így csak a legelszántabbak jöttek el. Szerencsére volt enyhet adó árny is, ahol lehetett rajzolni, és volt egy kellemes csobogó, valamint egy kút is. A helyet felügyelő biztonsági őr igen közlékeny, és mindent elmesél a kíváncsi látogatóknak az emlékhely felújításáról, illetve saját szociális körülményeiről.
A sírhely fölött kialakított kilátópontról nagyszerű látvány nyílik a városra, a Parlament felé azonban a fák sajnos eltakarják a látványt. Ami engem megragadott, az a háztetők látszólagos összevisszasága a sok kéménnyel, és az hogy fölülről sokszor olyan helyekre is belátni, ahová egyébként nem, és bepillantást nyerhetünk néhány "titkos helyre", vagy mások egyébként gondosan eltakart életterébe. 
A rajzoláshoz a mai nap csatlakozott hozzánk Zsuzsinál kajakozni tanuló Long is, aki Kínából származik, és 10 évesen rajzolt utoljára, ettől függetlenül lelkesen alkotott velünk együtt. A mókás az volt a sztoriban, hogy - mint kiderült - ő is ott volt a múlt heti Mátyás templomi kínai esküvőn... :) Valóban kicsi a világ... 
A forróságtól bágyadtan örömmel tértünk be a Türbe után a közeli Margitutcakilenc nevű helyre, ahol felfrissülhettünk és még kiskutyákat is simogathattunk. 
Rövid pihenőnk után némileg megfogyatkozott kis csapatunk levonult a Duna partra, ahol még javában zajlott a RedBull Air Race. Ott sem ültünk azonban tétlenül, bár a repülőgépek rajzolása némileg több gyakorlatot vagy gyorsabb felfogóképességet igényelt (volna) :)

***

Ah, we chose a very hot day for drawing today, so just the most stout came. Fortunately there was shade where we could draw, a nice fountain and a well too. The guard watching the place was very  communicative, and if you ask he tells everything about the recovery of the tomb, as well as his own social circumstances. 
There is a splendid sight from the viewpoint above the tomb, but unfortunately the trees cover the view of the Parliament.  The most catchting for me was the apparent tangle of the rooftops and chimneys and the fact that from above we could see places what we usually can't and we can look inside some "secret places" or people's well-hided living place. 
For our today's drawing joined Zsuzsa's apprentice in kayaking Long. He is from China and he was drawing when he was ten, but for all that he was drawing enthusiastically with us today. The funny part of the story was that he was also on the chinese wedding at Mathias Church  last week. How really small the world is! :)
Wearily of the swelter we happily popped in Margiututcakilenc, the place nearby, where we could get some refreshments and we could stroke sweet puppies too. 
After a short rest our decreased group proceeded to the bank of the Danube, where the Red Bull Air Race was still running. We didn't sit around doing nohing there, but drawing of the airplanes required more practice or faster comprehension :)

Saturday, 4 July 2015

24. BSk  Közös Rajzolás / Group Sketching 

a Mátyás templomnál / at Matthias Church

Képes élménybeszámoló / Summary with pictures

Június 27. Nagyon jó kis társaság gyűlt össze a Mátyás templom előtt, és végig igazi családi piknikhangulat uralkodott :) Nagyjából 20-an voltunk, kicsik és nagyok egyaránt. A gyerekek fantáziájának semmi sem szabott határt, és első ízben csatlakozott hozzánk  szintén egy nagy gyerek, Hugh. Abban a hihetetlen szerencsében is részesülhettünk, hogy láthattunk egy éppen házasuló kínai párt :)

***

A really great company got toghether in front of Matthias Church, and the event had a  very pleasant family picnic mood :) There were roughly 20 persons drawing, small and grown-up too. Nothing set boundaries to the children's fantasy, and a big child, Hugh joined us for the first time also. Beyond these we had the incredible fortune, to see a chinese couple getting married :)